ระบบบริหารจัดการและติดตามรถแท็กซี่

​ระบบบริหารจัดการและติดตามรถแท็กซี่ Taxi management system for taxi business.

  • Fleet management
  • GPS tracking system
  • CCTV
  • Navigation
  • Payment
  • Driver record
  • Application