Cloud Entertainment Server

รหัส : CSV-BW01

จุดเด่น : Cloud Entertainment Server เพลิดเพลินไปกับทุกเส้นทาง เพียงเชื่อมต่อ Smart Phone กับระบบเซิร์ฟเวอร์ความบันเทิงอัจฉริยะบนรถ ผู้โดยสารของคุณก็จะสามารถรับชมภาพยนต์, ฟังเพลง หรือท่องโลกอินเตอร์เน็ต ได้ตลอดการเดินทาง

คุณสมบัติ :

  • ท่องเน็ตผ่าน Wifi ตลอดการเดินทาง
  • มีบริการเลือกชมภาพยนตร์ หรือฟังเพลง ผ่านบริการบนรถ
  • จากหน่วยความจำใน server
  • มีฟังก์ชั่น ข่าวประสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการ
  • หาสาระเพิ่มเติมผ่าน อีบุ๊ค ได้ทุกประเภทหนังสือ
  • ออนไลน์ได้พร้อมกันได้มากกว่า 50 ท่าน แบบไม่สะดุด