D Smart Tracker อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ รุ่น DTK-MT1
GPS ติดตามยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ใช้งานง่าย สามารถตรวจสอบได้จาก Smart Phone 
 
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
  • ป้องกันการโจรกรรม
  • ดูประวัติการเดินทางย้อนหลัง
  • วางแผนการบำรุงรักษายานพาหนะ
  • ตรวจสอบสถิติการเดินทางต่างๆ
  • แจ้งเตือนการโดนชน (กรณีจอดรถทิ้งไว้ตามสถานที่สาธารณะ)
  • ป้องกันการเคลื่อนย้ายยานพาหนะโดยไม่ได้อนุญาต
  • บริหารจัดการยานพาหนะ
  • วางแผน/ควบคุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าน้ำมัน
  • แชร์ตำแหน่งเพื่อขอความช่วยเหลือ