กล้อง CCTV ติดตั้งแบบ Buit-In รุ่น FR-1377S
กล้อง cctv ติดตั้งแบบ buit-in เหมาะสำหรับติดตั้งในรถบัสเเละรถโดยสาร