ทุกความบันเทิง เสมือนจริง ดุจมีโรงภาพยนต์ไปกับคุณทุกที
ระบบความบันเทิงส่วนบุคคลบนรถโดยสาร
ระบบทีวีบนรถบัสครบวงจร