ทุกความบันเทิง เสมือนจริง ดุจมีโรงภาพยนต์ไปกับคุณทุกที
ระบบความบันเทิงส่วนบุคคลบนรถโดยสาร
ระบบทีวีบนรถบัสครบวงจร
ทีวีรถบัส 21.5 นิ้ว ไฟ 24V