วันที่ 1  ตุลาคม 2562  ณ อาคารสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้บริการเช่าระบบติดตามและบริหารการจัดการเดินรถ GPS ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวนกว่า 2,600 คัน  ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ43 ปี และมอบเงินบริจาคสมทบทุนกองทุนเพื่อการกุศล โดยได้รับเกียรติจาก นายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล  ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และทีมผู้บริหารเป็นผู้รับมอบในเงินบริจาคครั้งนี้