ธุรกิจโลจิสติกส์ปัจจุบันนี้ นอกจากผู้ประกอบการต้องอัพเดทเทรนด์ธุรกิจและคู่แข่งอย่างต่อเนื่องแล้ว การควบคุมและวางแผนการเดินทางของพนักงานขับรถ ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับ เพราะ ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้สินค้าถูกส่งถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และตรงเวลามากที่สุด ก็คือ พฤติกรรมการขับขี่ของตัวพนักงานขับรถ นั่นเองครับ
 
วันนี้ Distar จึงอยากแนะนำ ฟังก์ชั่นการกำหนดพื้นที่และเส้นทางการเดินทาง ของระบบ GPS Tracking การติดตามและควบคุมยานพาหนะ เครื่องมือสำคัญ! ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า โดยที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะกำหนดขอบเขตการเดินทางได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบรัศมีวงกลม, สี่เหลี่ยม รวมทั้งการกำหนดพื้นที่แบบอิสระ เพื่อกำหนดขอบเขตการเดินทางให้ยานพาหนะแต่ละคัน

 
ตัวอย่าง : การกำหนดขอบเขตการเดินทางแบบวงกลมตัวอย่าง : การกำหนดขอบเขตการเดินทางแบบหลายเหลี่ยม


หากเป็นธุรกิจที่ต้องมีการเดินทางตามเส้นทาง ผู้ประกอบการก็สามารถกำหนดเส้นทางการเดินทางให้กับยานพาหนะได้อย่างสะดวก ช่วยในการวางแผนการเดินรถและการเพิ่ม/ลดรอบเที่ยววิ่งได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกยานพาหนะ เพื่อผูกกับพื้นที่หรือเส้นทางที่สร้างไว้ได้อย่างอิสระ
 

ตัวอย่าง : การกำหนดขอบเขตการเดินทางแบบเส้นทางตัวอย่าง : การกำหนดขอบเขตการเดินทางให้ยานพาหนะตัวอย่าง : รายงานการกำหนดขอบเขตการเดินทางของยานพาหนะ
 

ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของฟังก์ชั่นนี้ คือ ระบบจะมีการเเจ้งเตือนแบบ Real-Time เมื่อยานพาหนะเดินทางออกนอกพื้นที่หรือเส้นทางที่ผู้ประกอบการกำหนดไว้ อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถเรียกดูรายงานการออกนอกพื้นที่หรือเส้นทางย้อนหลังได้อีกด้วย เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
 
ตัวอย่าง : รายงานการออกนอกพื้นที่ของยานพาหนะ


 
 
นี่เป็นเพียงบางส่วนของฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ GPS Tracking การติดตามและควบคุมยานพาหนะ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าสามารถติดตาม ควบคุม และวางแผนการเดินทางได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ได้อย่างเป็นระบบครับ
 
 
 


​Author by
Content Developer