สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนส่งสินค้าทางบก, ธุรกิจ Freight Forwarder, ธุรกิจคลังสินค้า, ธุรกิจไปรษณียภัณฑ์และรับส่งสินค้า หรือธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางเข้าไปให้บริการลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ นั้น นอกจากการความรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลาในการจัดส่งสินค้า ให้ถึงมือผู้รับในสภาพดีแล้ว ผู้ประกอบการจะทราบได้อย่างไรว่า พนักงานคนไหน คือ พนักงานขับรถมือทอง! ของบริษัท วันนี้ Distar นำเทคนิคดีๆ มาฝากทุกท่านครับ​
 
 


"ตามที่ กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของ กรมการขนส่งทางบก โดยจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว, ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ เพื่อกำหนดเป็นมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก"ซึ่ง GPS Tracking ของ Distar ก็ได้รับรองมาตรฐานตามข้อกำหนดของ กรมการขนส่งทางบก และนอกเหนือจากความสามารถตามข้อกำหนดข้างต้นนี้ GPS Tracking ของ Distar ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ ให้สามารถติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการติดตามสถานะแบบ Real-Time หรือการเรียกดูรายงานสถิติต่างๆ ที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถแต่ละคน เช่น รายงานการขับเร็วเกินกำหนด, รายงานการออกตัวกระชาก, รายงานการขับรถออกนอกพื้นที่ที่กำหนด, รายงานการจอดรถโดยไม่ดับเครื่องเกินเวลาที่กำหนด เป็นต้น
 

ตัวอย่าง : รายงานการขับเร็วเกินกำหนด


ตัวอย่าง : รายงานการออกตัวกระชากตัวอย่าง : รายงานการขับรถออกนอกพื้นที่ที่กำหนด


ตัวอย่าง : รายงานการจอดรถโดยไม่ดับเครื่องเกินเวลาที่กำหนด
 
 

 
 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ สามารถจัดอันดับ พนักงานขับรถมือทอง! ได้อย่างง่ายดาย โดยอาจจัดเป็นกิจกรรมภายในองค์กรและประกาศผลพนักงานขับรถดีเด่นเป็นประจำทุกเดือน พร้อมมอบรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากพนักงานขับรถทุกคนพร้อมใจกันขับขี่อย่างถูกต้อง ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการขนส่งของธุรกิจโลจิสติกส์ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยครับ


​Author by
Content Developer